Home

THUISZORG OP MAAT EN MET EIGEN WENSEN

 

PGB: Persoonsgebonden budget

WLZ: Wet langdurig zorg

WMO: Wet maatschappelijke ondersteuning

Particulier: Vrije Particuliere zorg

 

Alle zorgaanvragen worden door ons in overleg met u uitgevoerd.

 

Passion Health Care is een door ministerie van VWS toegelaten zorginstelling.

Wij verlenen thuiszorg binnen de wettelijke kaders en regels van de Arbo.

Met passie werken wij aan uw zorgvraag en aan de uitvoering daarvan.

 

Thuiszorg voor:

 • Persoonlijke verzorging
 • Individuele begeleiding
 • Huishoudelijke hulp
 • Activiteiten begeleiding
 • 24-uurs zorg
 • Palliatieve zorg
 • Terminale zorg

 

Specifieke zorg zoals:

 • Dementiezorg
 • Kankerzorg
 • Ouderenzorg
 • Chronische ziekenzorg

 

Samen met mantelzorgers, vrijwilligers, familie en het zorgteam van Passion Health Care realiseren wij uw optimale zorg.