Over ons

Wie zijn wij?

Werkzaamheden worden door betrokken verpleegkundigen en thuiszorgverleners uitgevoerd.

Wij werken met één aanspreekpunt voor de cliënt.

Er wordt rekening gehouden met persoonlijke achtergronden, zoals: thuissituatie, cultuur, taal en overige wensen.

Het bieden van thuiszorghulp via één integraal loket geeft een heldere werkwijze.

 

Onze werkwijze

 

Wilt u zorg aanvragen, dan doorloopt u de volgende stappen met ons:

Meldt u zich aan bij: Tel: 0302451732

E-mail: info@passion-healthcare.com

Uw zorgbehoefte wordt besproken met u.

Samen met de verpleegkundige wordt uw zorgvraag bepaald.

Passion Health Care gaat aan de slag met de aanvraag.

Na goedkeuring van de zorgverzekeraar start de zorgverlening.

 

Uw zorgwens wordt verwerkt in een zorgplan.

Heeft u persoonlijke wensen op het gebied van thuissituatie, cultuur of persoonlijke aard?

Dan worden deze zoveel mogelijk uitgewerkt in de zorg die u kunt ontvangen.

U krijgt een doorlopende ondersteuning van ons. Ook op het gebied van uw administratie, verantwoording PGB en aanvragen hulpmiddelen.